PIT-37

Poprzez zeznanie PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Przyjrzyjmy się najważniejszym informacjom dotyczącym tego formularza.

Pobieranie programuWypełnij PIT online

Kto wypełnia PIT-37?

Nie każdy podatnik jest uprawniony do rozliczania się poprzez PIT-37. Do grupy wypełniających opisywany formularz należą osoby uzyskujące wynagrodzenie z tytułu:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • działalności prowadzonej osobiście
 • praw autorskich i innych praw majątkowych
 • umów aktywizacyjnych.

PIT-37 wypełniają również podatnicy otrzymujący:

 • emeryturę
 • rentę
 • świadczenia przedemerytalne
 • zasiłki przedemerytalne
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • stypendia
 • należności wynikające z członkostwa w spółdzielniach rolniczych
 • świadczenia z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności za pracę przysługujących pozbawionym wolności (aresztowanym lub skazanym).

Jednocześnie należy pamiętać, że składający zeznanie PIT-37 nie może:

 • prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzić specjalnych działów produkcji rolnej
 • być zobowiązany do doliczania wynagrodzeń małoletnich dzieci
 • obniżać dochodów o straty z lat ubiegłych.

Druk PIT-37

Aktualny formularz PIT-37, do którego wypełnienia są zobowiązani podatnicy wymienieni powyżej, dostępny jest tutaj. Zapoznaj się z nim już teraz.

PIT-37PIT-37 strona 2PIT-37 strona 3

Załączniki PIT-37

W niektórych wypadkach istnieje wymóg dołączenia do formularza odpowiednich załączników. Są to:

 • PIT/O – w przypadku stosowania odliczeń od podatku takich jak np. ulga internetowa czy ulga na dziecko
 • PIT/D – w przypadku stosowania odliczeń wydatków mieszkaniowych
 • PIT-2K – w przypadku stosowania ulgi odsetkowej po raz pierwszy.

Wypełnianie PIT-37

Aby poprawnie wywiązać się z obowiązku podatkowego, należy złożyć wypełniony formularz PIT-37 do 30 kwietnia 2014 r. w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. W celu ułatwienia życia polskim podatnikom, oferujemy program do PIT, który uzupełni, obliczy i złoży deklarację podatkową w odpowiednim organie podatkowym. Skorzystaj z niego online lub po zainstalowaniu na komputerze, a rozliczanie się z fiskusem przestanie być dla Ciebie problemem.

Pobierz program!

PITY 2015 / 2014

Za pomocą naszego program możesz bez problemu rozliczyć się z PIT za 2015 rok. Deklaracje podatkowe składamy w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2014 roku w przypadku PIT-28 oraz do 30 kwietnia 2014 roku w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.